Säkerhet i backen

Rolig och säker åkning genom samarbete

1. Utrustning

Kontrollera din utrustning. Användning av hjälm rekommenderas

2. Liftregler

Håll ordning i liftkön och fyll alla platser i liften.

3. Åk på egen skicklighetsnivå

Välj pist efter din åkskicklighet. Bekanta dig alltid på förhand med specialområden.

4. Kör om med marginal

Den som kommer uppifrån är alltid väjningsskyldig. Lämna alltid tillräckligt med utrymme för andra skidåkare. Var speciellt uppmärksam med små barn.

5. Att stanna i backen

Stanna bara där du syns. Då du går uppför backen bör du alltid använda pistkanten.

6. Anpassa farten

Anpassa farten och åksättet till dina kunskaper och omgivningen.

7. Åk inte pulka i backen

Pulkåkning är tillåten bara på anvisade platser.

8. Åk skidor på egen risk

Åkning sker på ditt eget ansvar.

9. Ej berusad i backen

Att åka alkoholpåverkad är förbjudet.

10. Hjälp till!

Det är varje mans plikt att hjälpa till vid en eventuell olycka. Informera omedelbart personalen.

 

Följ alltid skidanläggningens skyltning och personalens anvisningar. Personalen har rätt att makulera liftkortet för person som bryter mot pistreglerna