Simpsiö är redo för den nya skidsäsongen 2020-2021. Vi tror att den tråkiga tiden som coronan medfört kommer att öka kundflödet för oss Simpsiö. Utomhusaktiviteter rekommenderas den kommande vintern och brädorna /skidorna ger redan naturligt säkerhetsavstånd.

Vid Simpsiö lägger vi särskild uppmärksamhet våra kunders och personals välmående. Vi ser till att ni kan hålla tillräckligt avstånd samt har tillgång till handdesinficering. Vidare effektiverar städningen och vår personal använder ansiktsmasker inomhus.

Som medlem av Finlands skidcenterförening får vi alltid senaste informationen om den aktuella situationen, som gäller skidcenter. Vi kommer att följa dem och de regionala myndigheternas instruktioner.

Besök oss bara om du är frisk och håll avstånd.


044 738 8400