Simpsiös traditionella och kvalitativa skidlektionernas bokning numera online.

I fortsättningen kan du boka lektioner för olika snösporter på: simpsio.com/sv/skidskola
Vi tar även emot bokningar per telefon på 044 738 8400. Onlinebokningar är tillgängliga 24/7.

Nya öppettider för Simpsiö:

mån-fre 10-20.30
Lör-sön 11-18

Välkommen till Simpsiös soliga vinterväder på våren!